Usuwanie hiperaktoz (zrogowaceń, odcisków i modzeli)

Hiperkeratozy są wynikiem nadmiernego rogowacenia naskórka. Są reakcją obronną skóry na obciążenie miejsc fizjologicznie nieprzystosowanych.
Występują w formie modzeli i odcisków.

Modzel jest zmianą powierzchniową, natomiast odcisk posiada rdzeń (zmianie ulegają głębsze warstwy skóry). Przewlekle działający bodziec (ucisk lub tarcie) powoduje przekrwienie skóry właściwej i miejscowe podwyższenie temperatury. Takie warunki silnie stymulują komórki rozrodcze naskórka do podziału, powodując miejscowe pogrubienie warstwy rogowej, która w przyszłości ma chronić przed podobnymi bodźcami.

Procedura w przypadku hiperkeratoz polega na ich mechanicznym i/lub chemicznym usunięciu oraz zastosowaniu odciążeń i ortez.